Wat willen wij? EHBO Lingewaard St. Lucas Doornenburg zet zich in voor het vergroten van het algemeen welzijn van de inwoners van Doornenburg. Om dit doel te bereiken willen we een grote gezonde vereniging zijn. Wilt u hieraan een bijdragen leveren dan geven wij u graag meer informatie. u kunt zich richten tot één van onze bestuursleden. Zie via link Contact. St. Lucas Doornenburg Jaarlijks raken 830,000 personen ernstig gewond bij een privé-,sport, arbeid- of verkeersongeval. Vrijwel altijd zijn omstanders direct ter plaatse. Wanneer elke seconde telt kunnen omstanders het verschil maken tussen leven en dood. Goede opgeleide en getrainde eerstehulpverleners weten hoe zij moeten handelen bij ongevallen of acute ziekten. Thuis, onderweg, op school of op het werk kunnen omstanders, slachtoffers adequaat behandelen in afwachting van professionele hulp. Opleiding Goede eerstehulpverlening begint bij een goede opleiding. Elke goede opleiding begint bij een goede instructeur. Morderne lesmetoden en middelen, lesstof van officeel erkende instanties, regelmatige herhalingen, bijscholing, cursussen en made/to measure opleiding dragen bij tot het best haalbare resultaat. Zo zorgen wij voor optimaal geschoolde en getrainde eerstehulpverleners.